Hopp til innholdet

Om høysensitivitet

  • «Jeg tenker og reflekterer mye og dypt.»
  • «Nye situasjoner, sanseinntrykk, sosiale begivenheter kan overvelde meg.»
  • «Jeg legger merke til detaljer og subtile nyanser som andre går glipp av.»
  • «Filmer, natur, musikk, andres sinnstemninger, kan bevege meg lett.»  *

Hvis du kjenner deg igjen i disse utsagn, kan det være at du har karaktertrekket høysensitivitet. Psykolog dr. Elaine Aron fant ut gjennom forskning på 1990-tallet at omtrent 15-20% av menneskene er særlig sensitiv. Det vil ikke si at de er helt like, det fins grader av sensitivitet og vi kan være sensitive for forskjellige ting. Selv om vi alle kan bli sårbare i ny og ne, særlig i stressende situasjoner, blir særlig sensitive personer påvirket av både indre og ytre inntrykk på flere områder. Nervesystemet er mer følsomt enn andres og reagerer sterkere.

Dette har både fordeler og ulemper. Særlig sensitive mennesker har ofte en litt lavere stressterskel, blir ofte slitne av intense eller langvarige inntrykk, eller av egen tenkning, og har oftere sterke emosjonelle reaksjoner, både positive og negative. Til gjengeld har de ofte stor innlevelsesevne, har et rikt indre liv, er empatiske, reflekterer godt før de tar en beslutning, og nyter nyanser i vakre opplevelser.

Øk din kunnskap om høysensitivitet og hvordan du best kan dra nytte av et ved å ta vårt online minikurs «Lag din egen tankekunst».

* fire kjennetegn fritt gjengitt etter «Fordelen med å være sensitiv» av Lise og Martin August